هدیه اول : مدیریت زمان یک بار برای همیشه

هدیه دوم : قرارداد طراحی سایت

این قرارداد، دارای متن عمومی است و نیاز است براساس نیاز خود تغییرات مورد نیاز را اعمال کنید.

هدیه سوم : قرارداد پشتیبانی سایت

این قرارداد، دارای متن عمومی است و نیاز است براساس نیاز خود تغییرات مورد نیاز را اعمال کنید.

هدیه چهارم : کتاب الکترونیک چک لیست اشتباهات رایج مدیران سایت

در این چک لیست هر آنچه که در وبینار توضیح داده شد بصورت خلاصه و چک لیست شده آماده شده است.

در انتها یک سوپرایز عالی برای شما دارم !!!

پیمایش به بالا